:„Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa’’

min W Szkole Podstawowej w Bolesławiu w miesiącu marcu został zorganizowany konkurs plastyczny na temat: „Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa’’ . W konkursie wzięli udział chętni uczniowie klas I-VI. Przed wykonaniem prac plastycznych uczniowie uczestniczyli w pogadance przeprowadzonej przez pracowników KRUS-u w Dąbrowie Tarnowskiej. Już po raz siódmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizowała Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych.

Celem Konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowania wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej lat 16. Uczestnikami Konkursu mogli być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Konkurs przebiegał we współorganizacji z nauczycielami z Dyrektorem Szkoly Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych. Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych. W dniu 26 maja wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez odział KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej.

Fotogaleria