ZAWIADOMIENIE

            Zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły o przeprowadzenie rozmowy na temat zagrożeń płynących z zażywania narkotyków.

W ostatnich dniach na terenie naszego powiatu miały miejsce przypadki niebezpiecznych zatruć po spożyciu środków odurzających.

Prosimy przestrzec dzieci i młodzież, aby nie nawiązywały rozmowy z obcymi osobami, które proponują im słodycze, naklejki lub podwiezienie do domu.

Dyrekcja i nauczyciele

Zespołu Szkół

w Bolesławiu