Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Bolesławiu oraz Święto Pierwszoklasistów

denmin

Dnia 13 października 2017 roku w Zespole Szkół w Bolesławiu świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Bolesław inż. Kazimierz Olearczyk, Proboszcz Parafii Bolesław Ksiądz Prałat Józef Radłowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marta Radło – Piechna, a także Dyrektor Zespołu Szkół mgr Jan Wieczorek złożyli życzenia wszystkim pracownikom oświaty. Dzień ten był też okazją do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół. Nagrodę Wójta Gminy otrzymał mgr Jan Wieczorek i mgr Mirosława Kopeć. Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół otrzymali: mgr Danuta Szlosek, mgr Małgorzata Olearczyk, mgr Krystyna Misiewicz, mgr Marta Niedźwiadek, mgr Krystyna Czupryna, mgr Józef Kochanek, Pani Renata Wytrwał i  Pani Elżbieta Kapka. Na wniosek Dyrektora zostały przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej Panią Annę Zalewską dwa medale Komisji Edukacji Narodowej dla mgr Marty Kanak i mgr Andrzeja Czupryny.

Dyrektor szkoły pożegnał odchodzącą na emeryturę wieloletnią nauczycielkę języka polskiego - Panią mgr Danutę Król. Do słów wdzięczności dołączyli się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

W tym dniu odbyło się  również uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej im. dra Pawła Sochy w Bolesławiu.

Pierwszoklasiści w odświętnych strojach i niebieskich biretach na głowach przedstawili swój program artystyczny przygotowywany specjalnie na tę okazję. Zaprezentowali w nim swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Małych artystów publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Swoją postawą uczniowie udowodnili, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.

Pierwszoklasiści przyrzekali pilnie się uczyć, wzorowo się zachowywać i godnie reprezentować swoją szkołę. Po złożeniu ślubowania Dyrektor Zespołu Szkół mgr Jan Wieczorek dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez wychowawczynię pamiątkowych dyplomów. Uczniowie przyjmowali życzenia i prezenty również od Rady Rodziców i od Samorządu Uczniowskiego. Po uroczystości dzieci udały się na  poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Pierwszoklasistom życzę wielu sukcesów w murach naszej szkoły, a Rodzicom gratuluję tak wspaniałych pociech.

Wychowawca klasy I

mgr Marta Niedźwiadek

FOTOGALERIA