Próba możliwości teatralnych na lekcji języka polskiego

Przy okazji realizacji tematów związanych z zachowaniem się w teatrze, trudnościami wystawienia sztuki teatralnej, uczniowie klasy VI przygotowali przedstawienie na podstawie fragmentu słynnej sztuki W. Szekspira „Sen nocy letniej”. Wszyscy występujący świetnie wywiązali się z zadania. Samodzielnie przygotowali stroje oraz niezbędne rekwizyty.