Sukces naszych uczennic

kady papieros niszczy twoje zdrowie 1 20171212 198025185905 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Uroczystość ta rozpoczęła się od przemówienia starosty dąbrowskiego pana Tadeusza Kwiatkowskiego a następnie głos zabrała pani Anna Klimowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej. Najpierw rozdano nagrody za konkurs wiedzowy, następnie za wykonane plakaty, a na końcu za spot reklamowy promujący zdrowy styl życia wolny od dymu tytoniowego pt. „Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie”. Film został podzielony na dwie kategorie: praca indywidualna i praca zespołowa. W kategorii "praca zespołowa" I miejsce zajęły dwie uczennice z Zespołu Szkół w Bolesławiu - Katarzyna Zagraniczna i Adrianna Waś. Nagrodami były książki "Quo vadis" i przenośne źródło energii (powerbank).

Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.

Fotogaleria

                                                                                                          Opiekun: Lidia Dąbroś