Spotkanie wigilijne

Kategoria: Gimnazjum
Opublikowano: wtorek, 01, styczeń 2019 20:41
Andrzej Czupryna

„Król wiecznej chwały już się nam narodził

Z kajdan niewoli lud swój wyswobodził

Brzmij wesoło świecie cały

Oddaj ukłon Panu chwały…”

Dnia 21 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Bolesławiu odbyło się Spotkanie Wigilijne, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele, a uroczystość zaszczycili swoją obecnością samorządowcy w osobach: pan Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław, pan Roman Kowal – Przewodniczący Rady Gminy, pan Józef Kopka – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. Na spotkaniu obecny był Proboszcz Parafii pw. Świętego Wojciecha BM w Bolesławiu – ksiądz Józef Radłowski.

Tegoroczne szkolne Spotkanie Wigilijne miało szczególny charakter, bo przypadało na rok obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Jan Wieczorek, witając przybyłych na przedświąteczne spotkanie a następnie oddał głos uczniom, którzy pod kierunkiem pana Józefa Kochanka przygotowali i zaprezentowali montaż słowno-muzyczny nawiązujący do tradycji Bożego Narodzenia. Myślą przewodnią uczniowie uczynili wspomnienia trudnych polskich Wigilii czasów zaborów i walk o wolność. Młodzież swoim występem uświadomiła, jak ważna jest wiara i tradycja ojców w drodze do pełnej wolności. Następnie ksiądz katecheta Wojciech Sola pobłogosławił opłatki, którymi po wspólnej modlitwie wszyscy zebrani łamali się, składając sobie życzenia. Spotkanie Wigilijne przebiegło w serdecznej atmosferze i służyło integracji lokalnej społeczności.

Józef Kochanek

Fotogaleria