"Mały Mistrz Ortografii"

Dnia 24 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Bolesławiu odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas I-III. Wzięło w nim udział 15 uczniów.

   Uczniowie z wielkim mozołem, ale z dużym zaangażowaniem, pisali dyktanda wykazując się znajomością zasad ortografii. Stopień trudności był oczywiście różny dla poszczególnych klas. Po sprawdzeniu prac wyłoniono w każdej klasie zwycięzcę, który otrzymał tytuł „Małego Mistrza Ortografii”. Ustalono także kolejność pozostałych miejsc. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Tytuł Małego Mistrza Ortografii zdobyli:

 

  • Klasa I       –   Julia Sikorska
  • Klasa II –   Jakub Wnęk
  • Klasa III – Roksana Piechna

Kolejne miejsca zajęli uczniowie:

klasa I:

miejsce II: Marika Woźniak

miejsce III: Dominik Trójniak

klasa II

miejsce II: Zuzanna Kaczówka

miejsce III: Karolina Bogacz

klasa III

miejsce II: Vanessa Woźniak

miejsce III: Ewelina Chrapusta

   Zwycięzcom i laureatom gratuluję, a wszystkim uczestnikom konkursu życzę sukcesów w kolejnych latach!

                                                                                                  Organizator

                                                                                                Maria Smoła

FOTOGALERIA