VI POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PARTYZANCKIEJ IM. ST. SIERŻ. IGNACEGO ŁAZARZA PS. ,,LOT’

minDnia 4 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Bolesławiu odbyła się VI edycja
Powiatowego konkursu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. starszego sierżanta Ignacego Łazarza pseudonim ,,Lot” . Honorowy patronat nad konkursem objęli: Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Krajewski, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Lesław Wieczorek, Wójt Gminy Bolesław Pan Kazimierz Olearczyk.

Na uroczystość przybyli: Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Lesław Wieczorek, V- ce Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Krzysztof Bryk, Wójt Gminy Bolesław Pan Kazimierz Olearczyk, Sekretarz Gminy Pan Rafał Nowak, Proboszcz Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem św. Bartłomieja w Samocicach ks. Bogusław Hajnas, wikariusz Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Bolesławiu ks. Wojciech Sola, Przewodniczący Rady Gminy Bolesław Pan Roman Kowal, Przewodniczący Komisji Oświatowej, Pan   Józef Kopka, Prezes ŚZŻAK Koła Bolesław Pan Zbigniew Król, Państwo Teresa i Józef Włochowie, Dyrektor Banku BSR w Bolesławiu Pani Cecylia Adamiec, Pan Krzysztof Roman nauczyciel muzyki, Pan Rafał Szydłowski przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Świat Pracy.

Konkurs mógł być przeprowadzony dzięki licznym sponsorom.

            Do konkursu zgłosili się uczestnicy z 11 szkół Powiatu Dąbrowskiego. Wyniki przedstawiają się następująco;

Soliści- Szkoła Podstawowa klasy IV- VI

I miejsce- Kamila Motyka – Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy

II miejsce- Martyna Kaczówka- Szkoła Podstawowa im. dra Pawła Sochy w Bolesławiu

III miejsce- Anna Furgał- Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie

Wyróżnienie- Emilia Świątek- Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej

Zespoły- Szkoła Podstawowa klasy IV- VI

I miejsce- Zespół SCHERZO- Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy

II miejsce- Zespół Duo- Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie

III miejsce- Maria Misiaszek, Anna Borgosz- Szkoła Podstawowa w Zabrniu

Soliści- Szkoła Podstawowa klasy VII- VIII i III gimnazjalna

I miejsce- Aleksandra Kozioł- Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej

II miejsce- Wiktoria Woziwoda- Szkoła Podstawowa im. Marii Kozaczkowej w Zalipiu

III miejsce- Wiktoria Ślęczkowska- Szkoła Podstawowa w Borkach

Zespoły- Szkoła Podstawowa klasy VII- VIII i III gimnazjalna

I miejsce- Izabela Ślęczkowska, Wiktoria Ślęczkowska, Angelika Chrabąszcz- Szkoła Podstawowa w Borkach

II miejsce- Zepół Zalipianki- Szkoła Podstawowa im. Marii Kozaczkowej w Zalipiu

III miejsce- Karolina Bryk, Karolina Żalińska, Julia Babiec- Szkoła Podstawowa w Słupcu

Nagroda specjalna dla najlepszego wykonawcy ufundowana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu pana mgr Jana Wieczorka została przyznana Zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Borkach

Nagrodę ufundowaną przez prezesa ŚZŻAK Koło Bolesław Zbigniewa Króla otrzymała Wiktoria Woziwoda ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kozaczkowej w Zalipiu

FOTOGALERIA