Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2 września W Zespole Szkół w Bolesławiu zainaugurowano nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą odprawił proboszcz parafii ks. Robert Groch. Po zorganizowanym przemarszu uczniów i nauczycieli do szkoły odbył się apel, na którym uczczono 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dyrektor Zespołu Szkół Jan Wieczorek skierował do społeczności szkolnej wiele serdecznych życzeń.

FOTOGALERIA