SZKOLNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

SZKOLNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

REGULAMIN

Celem konkursu jest:

 • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
 • Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
 • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
 • Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy - szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.

 

Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów naturalnych. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo.).

Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora oraz klasę.

Szopkę należy dostarczyć do 16 grudnia 2019 roku (tj. poniedziałek) do opiekuna samorządu uczniowskiego (pani Eweliny Dymon).

Ocena i nagrody

 

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
 2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
 • wkład pracy;
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

 

ORGANIZATORZY: Samorząd Uczniowski