REGULAMIN GMINNO-PARAFIALNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK BOŻE NARODZENIE 2019

CELE  PRZEGLĄDU

- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych

- stworzenie możliwości zaprezentowania się dzieci i młodzieży

ORGANIZATORZY

            Parafia Rzymsko-katolicka w Bolesławiu

            Zespół Szkół w Bolesławiu

            Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Oświaty i Rozwoju Wsi Bolesław

REGULAMIN KONKURS

1.W przeglądzie mogą brać udział uczniowie przedszkoli, szkoły podstawowej z gminy i parafii Bolesław

2.Każdy uczestnik przeglądu wykonuje dwie zwrotki dwóch kolęd lub pastorałek w języku polskim. Dopuszcza się wykonanie zespołowe

3.Przegląd odbywa się w następujących kategoriach:

-          wokalnej (bez podkładu)

-          wokalnej z podkładem

-          instrumentalnej

-          wokalno-instrumentalnej.

4.Każda kategoria oceniana jest w następujących grupach wiekowych:

- przedszkola

- klasy I – III

- klasy IV-VI

- klasy VII – VIII

5.Uczestnicy wykonują utwory na własnych instrumentach.

6.Każdy uczestnik przeglądu może brać udział w jednej kategorii muzycznej

    (dopuszcza się uczestnictwo w kategorii wokalnej i instrumentalnej).

7.Uczestnik Przeglądu nie może prezentować tych samych utworów, które wykonywał

    w poprzednim roku.

8.Zgłoszenia pisemne uczestników /wg załączonego wzoru/ oraz podkłady muzyczne –

    na własnych nośnikach (pendrive, płyta CD) przyjmowane są w Szkole Podstawowej

    w Bolesławiu do dnia 9 stycznia 2020 roku .

9. Przegląd odbędzie się dnia 14 stycznia 2020 roku o godzinie 900 w szkole w Bolesławiu.

10. Prezentacje uczestników będzie oceniać niezależne jury wg następujących kryteriów:

     - dobór repertuaru

     - związek z tradycją bożonarodzeniową

     - stopień trudności

                 - wykonanie (warunki głosowe, interpretacja, dykcja, linia melodyczna, technika gry)                         

                 - ogólny wyraz artystyczny.

11. Dla laureatów przewidziane są nagrody.

                                                                                      

Zapraszamy wszystkich chętnych!