Informacja na temat możliwości kontaktu z pedagogiem szkolnym

Pedagog szkolny jest dostępny pod numerem telefonu: 14 641 53 09.