Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu w sprawie próbnych egzaminów ósmoklasisty.

Zobowiązuję uczniów klasy VIII do przystąpienia do egzaminów próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Harmonogram egzaminów jest następujący:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/) oraz na stronach internetowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

( http://www.oke.krakow.pl/inf/ ) .

            Bliższych informacji na temat egzaminu udziela wychowawca klasy oraz nauczyciele przedmiotów, które obejmuje egzamin.