Konsultacje dla uczniów

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 25 maja w naszej szkole organizowane są konsultacje grupowe dla uczniów klasy VIII. W pierwszej kolejności będą to konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Mają one na celu pomoc w wyjaśnieniu trudnych kwestii, usystematyzowania materiału oraz rozmowy z nauczycielem. Konsultacje te mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Od 1 czerwca organizowane będą konsultacje indywidualne dla wszystkich uczniów.

Podczas konsultacji będzie obowiązywać WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR PAWŁA SOCHY W BOLESŁAWIU (zał nr 1), z którą powinni zapoznać się uczniowie i rodzice.

Konsultacje grupowe uczniów klasy VIII będą odbywać się wg harmonogramu (zał nr 2).

Uczeń biorący udział w konsultacji dostarcza wypełnioną i podpisaną przez rodzica deklarację ( zał. nr 3).

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3