Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w 2020 roku z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

krus0005

Dodatkowe informacje i zapisy w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 

nr telefonu 14 64 15 006.