Informacja na temat zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im dra. Pawła Sochy w Bolesławiu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w bieżącym roku szkolnym nie będzie wspólnej uroczystej mszy świętej.

Nie będzie też wspólnego spotkania społeczności szkolnej podczas zakończenia roku szkolnego i rozdawania świadectw.

Świadectwa będą rozdawane dla każdej klasy osobno z zachowaniem dystansu czasowego.

Godzina i miejsce rozdawania świadectw dla poszczególnych klas.

Sala gimnastyczna

Godzina 8:00 – 8:45 klasa VIII

Godzina 8:50 – 9:20 klasa VII

Godzina 9: 30 – 10:00 kasa VI

Godzina 10:05             klasa V

Izba lekcyjna klasy VII

Godzina 8:30 – 9:00 klasa I

Godzina 9:05 – 9:35 klasa II

Godzina 9: 40 – 10:10 kasa III

Godzina 10:15             klasa IV

Proszę stosować się do harmonogramu. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 5 minut przed spotkaniem i wchodzą głównym wejściem. Rodzice nie wchodzą do szkoły. Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje lub myje ręce. Uczniowie do momentu zajęcia miejsca w ławce przebywają w maseczkach. Nie można przesuwać stolików i zmieniać miejsca siedzenia. Przed opuszczeniem klasy uczniowie ponownie zakładają maseczki. Przebywając poza klasą należy zachować dystans minimum 2m. Przy kasłaniu zakrywać usta. Unikać dotykania twarzy, oczu i nosa. Po opuszczeniu izby lekcyjnej przez uczniów pracownicy dezynfekują stoliki i biurko.

            Jeżeli dziecko nie odbierze świadectwa w wyznaczonym terminie może zrobić to rodzic w dniu 29 czerwca w godzinach 9:00 do 15: 00 w sekretariacie szkolnym.

Odbiór zaświadczeń z egzaminu po ósmej klasie przez uczniów odbędzie się 31 lipca sekretariacie szkoły w godzinach od 9:00 do 14:00.