Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół w Bolesławiu rozpoczyna się 1 września o godzinie 8:00.

Autobusy przywiozą uczniów na plac przed kościołem.

Po mszy świętej uczniowie w sposób zorganizowany pod opieką wychowawców i nauczycieli przejdą do szkoły.

Po apelu, który odbędzie się na boisku szkolnym, uczniowie pod opieką wychowawców rozejdą się do klas.

W kościele oraz przestrzeni wspólnej obowiązują maseczki.