Działania w przypadku powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia wirusem COVID- 19 na terenie szkoły

W przypadku uzyskania informacji o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w jednostce, Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych oraz instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań.