Stypendia socjalne dla uczniów z gminy Bolesław

Informujemy, że do dnia 15 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałychna terenie gminy Bolesław. Dochód rodziny ucznia nie może przekroczyć 528 zł netto  na osobę (dochód za m-c sierpień 2020 r)

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego można pobrać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu pok. Nr. 1 lub na stronie www.boleslaw.com.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu pok. Nr 1.