Powrót uczniów klas I-III do nauki po feriach

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: piątek, 15, styczeń 2021 16:18
Andrzej Czupryna

                                                                      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 roku, od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Uczniowie klas IV – VIII w dalszym ciągu będą uczyć się zdalnie.

Zaktualizowano procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii Covid-19 obowiązujące od początku roku szkolnego. Uwzględniono w nich zalecenia wskazane w wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III oraz aktualne przepisy prawa, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników. Znajdują się w nich zapisy dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii, czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Najważniejsze zasady: 

  1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, temperatura 38oC, katar, oraz ci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  2. Codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel mierzy uczniom temperaturę.
  3. W przypadku stwierdzenia u ucznia podwyższonej temperatury lub innych objawów chorobowych jest on niezwłocznie izolowany od grupy, informuje się o tym rodzica/opiekuna, który ma obowiązek natychmiast odebrać ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
  4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę lub przyłbicę do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej i w środkach transportu – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  5. Obowiązują ogólne zasady higieny, w szczególności dezynfekcja rąk poprzez ich mycie w ciepłej wodzie z mydłem, zwłaszcza po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
  6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (wpuszczane będą osoby bez objawów chorobowych i tylko w wyznaczonych obszarach; obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i organizacji funkcjonowania szkoły po feriach, które znajdują się w poniższym linku :

                                                             Aktualne procedury bezpieczeństwa