1050 - Lecie Chrztu Polski i Państwa Polskiego

1050- LECIE CHRZTU POLSKI I PAŃSTWA POLSKIEGO

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Bolesławiu od 17 marca do 3 maja 2016 roku.

Cele:

- Zwiększenie świadomości u uczniów i na poziomie lokalnym na temat roli i znaczenia chrztu Polski jako jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski oraz jego wpływu na współczesność

- rozbudzenie uczuć patriotycznych

- kształtowanie świadomości przynależności narodowej

- rozwijanie pracy w grupie, kreatywności

Działania :

Przeprowadzenie pogadanek na temat okoliczności przyjęcia chrztu przez
Mieszka I, jego znaczenia dla Polski

Lekcje historii, godziny z wychowawcą, religii, zajęcia świetlicowe, języku polskim

Zapoznanie młodszych dzieci z legendami dotyczącymi początków powstania państwa polskiego

Zajęcia w przedszkolu, w klasach I-IV

Orle Gniazdo, Legenda o Lechu ,Czechu
i Rusie, Legenda o Piaście Kołodzieju, Legenda o Popielu

Przeprowadzenie zajęć plastycznych

,,Jak chrzest Polski mógł wyglądać?

Wystawka najładniejszych prac

plastyka

Renowacja ,,POCZTU KRÓLÓW POLSKI” w sali lekcyjnej w klasie IV

Wykonanie gazetki tematycznej ,,Chrzest Polski”

Gazetki w klasach, na szkolnych korytarzach

Efekt działania

Posadzenie dębów upamiętniających 1050 lecie chrztu Polski i powstania państwa polskiego.

Każda klasa sadzi drzewo, któremu zostaje nadane imię, klasa przygotowuje o wybranej postaci informacje max na 3 minuty.
termin sadzenia 21 kwietnia (czwartek) około godziny 12.30 Każde drzewo powinno mieć tabliczkę, klasa przy sadzeniu składa akt erekcyjny

Finał projektu – 3 maja(wtorek) godz. 11.00

Msza św. w kościele parafialnym
w Bolesławiu

- inscenizacja chrztu Polski

- przedstawienie animowanej historii państwa polskiego(prezentacja medialna)

- spotkanie przy pomniku Grunwald

- złożenie wiązanek

- sadzenie dębu jubileuszowego

Propozycje imion dębów:

1.Przedszkole- Mieszko I

2.Klasa I- Dobrawa

3. Klasa II- Bolesław Chrobry

4. Klasa III- Kazimierz Wielki

5. Klasa IV- Królowa Jadwiga

6. Klasa V- Władysław Jagiełło

7. Klasa VI- Jan III Sobieski

8. Klasa I gimnazjum- Gabriel Narutowicz

9. Klasa II- Ryszard Kaczorowski

10. Klasa III- Lech Kaczyński

Każde drzewo powinno mieć tabliczkę, klasa przy sadzeniu składa list erekcyjny

Koordynatorzy projektu: mgr Krystyna Misiewicz, mgr Marta Niedźwiadek, mgr Marta Kanak

W Zespole Szkół realizowany jest także projekt 1050 drzew na 1050- lecie państwa polskiego. Koordynatorem projektu jest mgr inż. Aniela Wieczorek.