III Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej

Kategoria: Gimnazjum
Opublikowano: środa, 11, maj 2016 21:07
Andrzej Czupryna

III POWIATOWY KONKURS PIOSENKI
ŻOŁNIERSKIEJ i PARTYZANCKIEJ

im. st. sierż. IGNACEGO ŁAZARZA PS. ,,LOT”

DYREKCJA SZKOŁY, NAUCZYCIELE

Szanowni Państwo!

Zapraszamy dzieci i młodzież Waszej szkoły do udziału w III Powiatowym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”.

Konkurs organizowany jest dla upamiętnienia żołnierza Armii Krajowej st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot” patrona Gimnazjum w Zespole Szkół w Bolesławiu. Organizując konkurs pragniemy przybliżyć sylwetkę naszego lokalnego bohatera, popularyzować pieśń żołnierską i partyzancką wśród młodego pokolenia.

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĄŁ STAROSTA POWIATU DĄBROWSKIEGO, ZRZĄD OKRĘGU TARNÓW ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ, WÓJT GMINY BOLESŁAW

Regulamin konkursu

Cele:

 1. Uczczenie pamięci patrona szkoły st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”.
 2. Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka- patrioty poprzez zainteresowanie historią.
 3. Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.
 4. Popularyzacja pieśni żołnierskiej i partyzanckiej wśród młodzieży .

Organizacja konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”

w Zespole Szkół w Bolesławiu (konkurs odbędzie się w budynku gimnazjum w miejscowości Podlipie) tel. 146415022.

 1. Konkurs odbędzie się 2 czerwca 2016r. (czwartek), o godz. 10.00.
 2. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20 maja 2016r.- decyduje data dostarczenia zgłoszenia do siedziby organizatora.
 3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Gimnazjum w Zespole Szkół w Bolesławiu,

33-220 Bolesław woj. małopolskie z dopiskiem na kopercie konkurs lub

e- mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawcy oceniani są w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

- uczniowie klas I- III gimnazjum

1. Laureaci I, II, III miejsca w każdej kategorii otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy- dyplomy udziału w konkursie, drobne upominki.

2.Ponadto przewidziana jest nagroda ufundowana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu dla najlepszego wykonawcy (solisty lub zespołu).

3. Opiekunowie zespołów i solistów otrzymają podziękowania za przygotowanie uczestników.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

Informacja o laureatach i relacja z przebiegu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły www.zs.boleslaw.com.pl (po 2 czerwca 2016 r.)

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI i gimnazjum klas I-III
  z powiatu dąbrowskiego.
 2. 2.Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór (piosenka żołnierska lub partyzancka).
 3. Utwór może być wykonany a capella, z akompaniamentem lub z podkładem muzycznym.
 4. Szkołę może reprezentować jeden solista i jeden zespół (w przypadku Zespołu Szkół jeden solista
  i jeden zespół ze szkoły podstawowej i jeden solista i jeden zespół z gimnazjum). Zespół może być instrumentalno-wokalny lub wokalny,maksymalnie może liczyć 4 osoby).

Prosimy o przestrzeganie powyższych warunków- niedostosowanie się do regulaminu grozi dyskwalifikacją

Jury;

 1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
 2. Zadaniem Jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych.
 3. Jury dokonuje oceny zgodnie z ustalonymi kryteriami.
 4. Obrady jury są tajne.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Kryteria oceniania:

 1. Dobór repertuaru.
 2. Prezentacja utworu.
 3. Ogólny wyraz artystyczny.
 4. Czystość i poprawność intonacyjna wykonania utworu.

Organizator zapewnia : nagłośnienie z 3 mikrofonami, laptop do odczytania podkładu muzycznego z płyt CD i innych nośników pamięci .

Harmonogram konkursu:

Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00

 1. Przywitanie gości, uczestników, konkursu, przedstawienie składu jury.
 2. Prezentacja utworów przez uczestników konkursu.
 3. Obrady jury- w tym czasie dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów przewidziany jest poczęstunek .
 4. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, podziękowań.

Koordynatorzy konkursu;                    Dyrektor Zespołu Szkół;                 Wicedyrektor Zespołu Szkół;

Klub Historyczny                                  mgr Jan Wieczorek                         mgr Andrzej Czupryna

im. Armii Krajowej

Pani Marta Kanak

Pani Krystyna Misiewicz

Pan Józef Kochanek

Pieczęć szkoły

III POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PARTYZANCKIEJ

IM. ST. SIERŻ. IGNACEGO ŁAZARZA PS. ,,LOT”

KARTA ZGŁOSZENIOWA

     Nazwa placówki, adres, telefon, fax, e- mail

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

Wykonawca (solista)

Imię, nazwisko, klasa

…………………………………………………………………………………………….

Czas trwania utworu.

……………………………………………………………………………………………..

Repertuar:

Tytuł, autor utworu, słowa, muzyka.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:

……………………………………………………………………………………………..

Wykonawca ( zespół- maksymalnie 4 osoby)- nazwa zespołu

Imię, nazwisko klasa.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Czas trwania utworu.

……………………………………………………………………………………………..

Repertuar:

Tytuł, autor utworu, słowa, muzyka.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:

…………………………………………………………………………………………….

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu.

podpis dyrektora placówki

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.Nr 133/97 poz. 883, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Organizatora I Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej
i partyzanckiej im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”. Oświadczam, że przedstawione piosenki nie naruszają praw stron trzecich.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celach promocyjnych imprezy. Zgadzam się na wykorzystanie materiałów audiowizualnych (zdjęć, filmów, nagrań) zarejestrowanych w czasie trwania konkursu.

Miejscowość, data, podpis …………………………………………………….

III POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ

I PARTYZANCKIEJ

IM. ST. SIERŻ. IGNACEGO ŁAZARZA PS. ,,LOT”

DYREKCJA SZKOŁY, NAUCZYCIELE

Szanowni Państwo!

Zapraszamy dzieci i młodzież Waszej szkoły do udziału w III Powiatowym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”.

Konkurs organizowany jest dla upamiętnienia żołnierza Armii Krajowej st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot” patrona Gimnazjum w Zespole Szkół w Bolesławiu. Organizując konkurs pragniemy przybliżyć sylwetkę naszego lokalnego bohatera, popularyzować pieśń żołnierską i partyzancką wśród młodego pokolenia.

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĄŁ STAROSTA POWIATU DĄBROWSKIEGO, ZRZĄD OKRĘGU TARNÓW ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ, WÓJT GMINY BOLESŁAW

Regulamin konkursu

Cele:

 1. Uczczenie pamięci patrona szkoły st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”.
 2. Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka- patrioty poprzez zainteresowanie historią.
 3. Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.
 4. Popularyzacja pieśni żołnierskiej i partyzanckiej wśród młodzieży .

Organizacja konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”

w Zespole Szkół w Bolesławiu (konkurs odbędzie się w budynku gimnazjum w miejscowości Podlipie) tel. 146415022.

 1. Konkurs odbędzie się 2 czerwca 2016r. (czwartek), o godz. 10.00.
 2. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20 maja 2016r.- decyduje data dostarczenia zgłoszenia do siedziby organizatora.
 3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Gimnazjum w Zespole Szkół w Bolesławiu,

33-220 Bolesław woj. małopolskie z dopiskiem na kopercie konkurs lub

e- mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawcy oceniani są w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

- uczniowie klas I- III gimnazjum

1. Laureaci I, II, III miejsca w każdej kategorii otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy- dyplomy udziału w konkursie, drobne upominki.

2.Ponadto przewidziana jest nagroda ufundowana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu dla najlepszego wykonawcy (solisty lub zespołu).

3. Opiekunowie zespołów i solistów otrzymają podziękowania za przygotowanie uczestników.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

Informacja o laureatach i relacja z przebiegu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły www.zs.boleslaw.com.pl (po 2 czerwca 2016 r.)

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI i gimnazjum klas I-III
  z powiatu dąbrowskiego.
 2. 2.Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór (piosenka żołnierska lub partyzancka).
 3. Utwór może być wykonany a capella, z akompaniamentem lub z podkładem muzycznym.
 4. Szkołę może reprezentować jeden solista i jeden zespół (w przypadku Zespołu Szkół jeden solista
  i jeden zespół ze szkoły podstawowej i jeden solista i jeden zespół z gimnazjum). Zespół może być instrumentalno-wokalny lub wokalny,maksymalnie może liczyć 4 osoby).

Prosimy o przestrzeganie powyższych warunków- niedostosowanie się do regulaminu grozi dyskwalifikacją

Jury;

 1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
 2. Zadaniem Jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych.
 3. Jury dokonuje oceny zgodnie z ustalonymi kryteriami.
 4. Obrady jury są tajne.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Kryteria oceniania:

 1. Dobór repertuaru.
 2. Prezentacja utworu.
 3. Ogólny wyraz artystyczny.
 4. Czystość i poprawność intonacyjna wykonania utworu.

Organizator zapewnia : nagłośnienie z 3 mikrofonami, laptop do odczytania podkładu muzycznego z płyt CD i innych nośników pamięci .

Harmonogram konkursu:

Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00

 1. Przywitanie gości, uczestników, konkursu, przedstawienie składu jury.
 2. Prezentacja utworów przez uczestników konkursu.
 3. Obrady jury- w tym czasie dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów przewidziany jest poczęstunek .
 4. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, podziękowań.

Koordynatorzy konkursu;                    Dyrektor Zespołu Szkół;                 Wicedyrektor Zespołu Szkół;

Klub Historyczny                                  mgr Jan Wieczorek                         mgr Andrzej Czupryna

im. Armii Krajowej

Pani Marta Kanak

Pani Krystyna Misiewicz

Pan Józef Kochanek

Pieczęć szkoły

III POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PARTYZANCKIEJ

IM. ST. SIERŻ. IGNACEGO ŁAZARZA PS. ,,LOT”

KARTA ZGŁOSZENIOWA

     Nazwa placówki, adres, telefon, fax, e- mail

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

Wykonawca (solista)

Imię, nazwisko, klasa

…………………………………………………………………………………………….

Czas trwania utworu.

……………………………………………………………………………………………..

Repertuar:

Tytuł, autor utworu, słowa, muzyka.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:

……………………………………………………………………………………………..

Wykonawca ( zespół- maksymalnie 4 osoby)- nazwa zespołu

Imię, nazwisko klasa.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Czas trwania utworu.

……………………………………………………………………………………………..

Repertuar:

Tytuł, autor utworu, słowa, muzyka.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:

…………………………………………………………………………………………….

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu.

podpis dyrektora placówki

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.Nr 133/97 poz. 883, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Organizatora I Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej
i partyzanckiej im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”. Oświadczam, że przedstawione piosenki nie naruszają praw stron trzecich.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celach promocyjnych imprezy. Zgadzam się na wykorzystanie materiałów audiowizualnych (zdjęć, filmów, nagrań) zarejestrowanych w czasie trwania konkursu.

Miejscowość, data, podpis …………………………………………………….