77 Rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przygotowali 27 września dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum klas I- III wieczornicę poświęconą pamięci powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Spotkanie przy wspólnym ognisku rozpoczęto słowami: jesteśmy młodymi Polakami i naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o wielkich bohaterach w służbie narodu. Po krótkim montażu słowno- muzycznym odczytane zostały fragmenty utworu ,,Kamienie na szaniec”, śpiewano również piosenki partyzanckie i żołnierskie oraz pieczono kiełbaski. Spotkanie razem z młodzieżą przygotowali: pani Krystyna Misiewicz, pani Małgorzata Chmura, pani Mirosława Kopeć, pan Józef Kochanek, opiekun klubu pani Marta Kanak.

KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

W nocy z 26 na 27 września 1939 roku powstała w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski – konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca toczyć walkę przeciw okupantom. Niebawem została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej podlegający Rządowi RP na uchodźstwie. W ten sposób zachowano ciągłość polityczno-wojskową władz Rzeczypospolitej Polskiej i pośredni wpływ na sytuację w kraju. Polska, choć znajdowała się pod okupacją, posiadała legalny i uznawany na arenie międzynarodowej rząd rezydujący w Londynie. Polskie Państwo Podziemne funkcjonowało do stycznia 1945, kiedy to komendant główny Armii Krajowej Leopold Okulicki został aresztowany przez rosyjskie władze. Opór był heroiczny, ale jednocześnie wyjątkowy - w żadnym innym okupowanym kraju Europy tajne struktury państwa polskiego nie miały swojego odpowiednika – tak potężnej siły niepodległościowej, która pozwoliła przetrwać okrutne czasy wojny. Uchwałą z dnia 11 września 1998 roku, 27 września został ustanowiony Dniem Polskiego Państwa Podziemnego. Uchwałę tę podpisał ś.p. Marszałek Sejmu Pan Maciej Płażyński.