ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W BOLESŁAWIU

W zarządzeniu Nr 11/2019 Wójta Gminy Bolesław z dnia 28 stycznia 2019 roku określone zostały warunki i terminy rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Bolesławiu.