Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu odnośnie wznowienia działalności przedszkola

Od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość wznowienia działalności przedszkola prowadzonego przez Gminę Bolesław. Rodzice, którzy wyrażają chęć posłania dzieci do przedszkola, proszeni są o kontakt z przedszkolem do 21 maja 2020 roku do godziny 13:00.