Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: piątek, 04, grudzień 2020 18:15
Andrzej Czupryna
W ramach realizacji _Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020_ na zlecenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej
z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz prowadzenie zajęć  w placówkach 
oświatowych w systemie zdalnym dotarcie do jak największej grupy odbiorców możliwe 
jest jedynie poprzez umieszczenia spotów nastronach internetowych instytucji działających 
na rzecz dzieci imłodzieży.
https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp=sharing