Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej


Wstęp deklaracji

Zespół Szkół w Bolesławiu (powiat dąbrowski) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zs.boleslaw.com.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół w Bolesławiu

Bolesław 95

33-220 Bolesław

tel: (14) 641-50-06

fax:

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Data publikacji strony internetowej: 2013-05-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-08

Strona podmiotowa www.zs. boleslaw.com.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie www.zs.boleslaw.com.pl , w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół w Bolesławiu.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Dostępność architektoniczna:

Siedziba Zespołu Szkół w Bolesławiu spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

zapewnienie komunikacji z Zespołem Szkół w Bolesławiu na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Andrzej Czupryna
e-mail:
Telefon: 146415006

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl