Dyrekcja Zespołu szkół w Bolesławiu

mgr Jan Wieczorek - dyrektor

mgr Danuta Szlosek - wicedyrektor