Spotkanie wywiadowcze z rodzicami

W dniach 28 i 29 kwietnia 2021 r. odbędzie się spotkanie wywiadowcze on-line z rodzicami.
W dniu 28.04 2021 r.:
godzina 16:00 klasa I
godzina 16:30 klasa II
godzina 17:00 klasa III
godzina 17:30 klasa IV
W dniu 29.04.2021 r.:
godzina 16:00 klasa V
godzina 16:30 klasa VI
godzina 17:00 klasa VII
godzina 17:30 klasa VIII.
Rodzice uczniów danej klasy logują się na Teams-a poprzez konto dziecka. Szczegóły spotkania ustalają wychowawcy.