Kierunki Kształcenia w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Link pod którym można zaopoznać się z ofertą i warunkami kształcenia w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  w Dąbrowie Tarnowskiej:

https://www.youtube.com/watch?v=bFvpYcea12A