Nauczanie hybrydowe uczniów klas IV - VIII

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 17.05.2021 r. w naszej szkole naukę w systemie hybrydowym rozpoczną uczniowie klas IV – VIII. Od 17.05.2021 do 21.05.2021 naukę w formie stacjonarnej realizują uczniowie klas VII i VIII. Uczniowie klas IV, V i VI w tym okresie realizują nauczanie zdalne. W dniach 24.05.2021 i 28.05.2021 naukę w formie stacjonarnej realizują uczniowie klas IV, V, i VI. Uczniowie klas VII i VIII w tych dniach uczą się zdalnie. Uczniowie klas I, II i III w dalszym ciągu realizują naukę w formie stacjonarnej. W daniach 25.05.2021 – 27.05.2021 uczniowie klas I-VII mają dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ze względu na egzamin klasy VIII.