Plac zabaw w Samocicach

min PLAC ZABAW

W kwietniu 2021r. powstał ogólnodostępny plac zabaw przy oddziale przedszkolnym w Samocicach. Place zabaw to miejsca wielu aktywności. Dlatego też to idealny teren dla wszystkich tych dzieci, które mają trudności z koncentracją uwagi, integracją sensoryczną, koordynacją. Spędzając czas na placu zabaw dziecko nie tylko bawi się, ale też przy tej okazji wszechstronnie się rozwija.

Czego dziecko może nauczyć się na placu zabaw?

W odniesieniu do dzieci często używa się określenia „rozwój sensomotoryczny” ponieważ rozwój zmysłów i umiejętności przemieszczania się oraz poruszanie się, są ze sobą nierozerwalnie połączone. Towarzyszy temu stopniowe dojrzewanie układu nerwowego. Aby rozwój był prawidłowy, konieczna jest odpowiednia stymulacja wszystkich zmysłów oraz ich współpraca (czyli tak zwana integracja sensoryczna).

Oprócz zmysłów znanych każdemu, to znaczy wzroku, słuchu, smaku i dotyku, każdy człowiek ma też zmysł przedsionkowy oraz zmysł czucia głębokiego. Układ przedsionkowy, nazywany także zmysłem równowagi oraz układ proprioceptywny, czyli zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała, są odpowiedzialne za to, jak dziecko reaguje na położenie jego ciała w przestrzeni, ale mają też ogromne znaczenie dla procesu uczenia się.

Przede wszystkim dzięki nim utrzymuje się prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynacja wszystkich części ciała. Zmysły te pozwalają określać nam gdzie jest góra, a gdzie dół, która strona jest prawa, która lewa, jak daleko od nas coś się znajduje, gdzie znajdują się nasze ręce, nogi i tułów (bez kontrolowania tego wzrokiem), umożliwiają planowanie i kontrolowanie ruchu.

Od sprawności tych dwóch układów i ich zintegrowania z resztą organizmu zależy, czy dzieci szybko i z łatwością nauczy się czytać oraz pisać, czy też będzie mu to sprawiać problemy. Wiele wskazuje też na to, że mają one wpływ na sposób w jaki odbieramy i interpretujemy bodźce, a pośrednio także na emocje.

Dlatego tak ważna jest właściwa stymulacja układu przedsionkowego oraz czucia głębokiego, a najbardziej służy jej naturalna, wszechstronna aktywność ruchowa – taka, jaką dziecko podejmuje na placu zabaw, np.

- huśtanie - pobudza sensorykę

- wspinanie – uczy dziecko planowania

- zwisanie – rozwija motorykę

- kontakty z innymi dziećmi rozwijają umiejętności społeczne.

Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w Samocicach są szczęśliwe, że mogą z takiego miejsca korzystać.

mgr Maria Zwirecka

FOTOGALERIA