Powrót uczniów do szkoły.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 31.05.2021 r. wszystkie klasy naszej szkoły wracają do nauczania stacjonarnego.