Stypendium szkolne

Kategoria: Szkoła Podstawowa
Opublikowano: wtorek, 31, sierpień 2021 08:24
Jan Wieczorek

Urząd Gminy w Bolesławiu informuje, że do dnia 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bolesław. Dochód rodziny ucznia nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę (dochód za m-c sierpień 2021 r).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu pokój nr 1.

Więcej informacji pod nr tel 146415018 wew. 24.

Do pobrania