Loteria fantowa

W dniu 04.10.2021 r. uczniowie i opiekunowie realizujący projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” przeprowadzili w szkole podstawowej loterię fantową pod hasłem „Sprawmy Radość Innym”.

Dzięki ofiarności uczniów, rodziców oraz nauczycieli zostały przygotowane różnorodne fanty m.in. maskotki, książki, przybory szkolne, słodycze, zeszyty, kalendarze, obrazy, biżuteria oraz wiele innych. Cenne upominki zostały ufundowane również przez głównych sponsorów loterii, którymi w tym roku byli:

  • Wójt Gminy Bolesław p. Kazimierz Olearczyk
  • Sekretarz Gminy p. Rafał Nowak
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Jan Wieczorek
  • Rada Rodziców
  • Firma „VENDPOL – zdrowo dla szkoły”- Państwo Katarzyna i Bartosz Wnęk
  • Opiekunowie projektu: p. Mirosława Kopeć, p. Lidia Dąbroś, p. Sylwia Gondek

Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy!

Oficjalnego otwarcia loterii dokonał Dyrektor Zespołu Szkół p. Jan Wieczorek.

Loteria cieszyła się dużym powodzeniem. W ciągu jednego dnia rozeszły się wszystkie losy. Radość kupujących była ogromna, a zwłaszcza szczęśliwców, którzy wylosowali nagrody główne.

Dochód z loterii zostanie przeznaczony na zakup upominków dla podopiecznych z terenu naszej Gminy i dla tych wszystkich potrzebujących, których nasza grupa charytatywna „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” otoczyła swoją opieką.

Wszystkim z całego serca dziękujemy!

                                                                                                                                                                                                                                      Organizatorzy

                                                             FOTOGALERIA