Dzień Edukacji Narodowej

lubowanie klasy 1 16 20211027 1352291685Dnia 14 października 2021 roku w Zespole Szkół w Bolesławiu świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Bolesław inż. Kazimierz Olearczyk, Sekretarz Gminy Bolesław mgr inż. Rafał Nowak, Proboszcz Parafii Bolesław Ksiądz Robert Groch, Przedstawiciel Rady Rodziców Pani Małgorzata Buzon, a także Dyrektor Zespołu Szkół mgr Jan Wieczorek złożyli życzenia wszystkim pracownikom oświaty. Dzień ten był też okazją do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół. Nagrodę Wójta Gminy otrzymał mgr Jan Wieczorek i mgr Marta Kanak. Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół otrzymali: mgr Małgorzata Bączek, mgr Andrzej Czupryna, mgr Maria Smoła, mgr Lidia Dąbroś, mgr Maria Zwirecka, Pani Elżbieta Lizak, Pani Wiesława Węgiel i  Pani Barbara Sydo.

W tym dniu odbyło się  również uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej im. dra Pawła Sochy w Bolesławiu.

W odświętnych strojach i biretach na głowach pierwszoklasiści przedstawili swój program artystyczny przygotowywany na tę okazję. Pochwalili się wiedzą o swojej Ojczyźnie, przepisach obowiązujących w ruchu drogowym oraz znajomością liter i zasad obowiązujących w społeczności szkolnej. Zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne. Małych artystów publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Swoją postawą uczniowie udowodnili, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.

Do ślubowania przystąpiło 18 uczniów z klasy I:

Avenn Bieniek

Lena Buzon

Wojciech Cygan

Filip Czupryna

Zofia Gądek

Marcel Gil

Hubert Giza

Bartosz Gryszówka

Kacper Jasiak

Maksymilian Kozaka

Joanna Rachmaciej

Milena Radło

Jakub Sarat

Zuzanna Senczyszyn

Przemysław Smoła

Zuzanna Smoła

Igor Socha

Ksawery Wagner

Pierwszoklasiści przyrzekali pilnie się uczyć, wzorowo się zachowywać i godnie reprezentować swoją szkołę. Po złożeniu ślubowania Dyrektor Zespołu Szkół mgr Jan Wieczorek dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez wychowawczynię pamiątkowych dyplomów. Uczniowie przyjmowali życzenia i prezenty również od Rady Rodziców i od Samorządu Uczniowskiego. Po uroczystości dzieci udały się na  poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

W tym wyjątkowym dniu, pełnym wrażeń i emocji życzę Pierwszoklasistom wielu sukcesów w murach naszej szkoły, a Rodzicom gratuluję tak wspaniałych pociech.

Wychowawca klasy I

mgr Krystyna Czupryna

Fotogaleria