Szkoła Pamięta

Kategoria: Szkoła Podstawowa
Opublikowano: środa, 03, listopad 2021 10:21
Jan Wieczorek

Inicjatorem akcji ,,Szkoła Pamięta” jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu.

Uczniowie naszej szkoły w ramach tej akcji przeprowadzili w dniu 28 października 2021 roku zbiórkę zniczy, natomiast 29 października zostały one zapalone pod pomnikami poległych na terenie naszej gminy, na cmentarzu wojskowym z I wojny światowej. Pamięcią objęci zostali nauczyciele, którzy pracowali na terenie Gminy Bolesław i spoczywają na tutejszym cmentarzu parafialnym.

Serdecznie dziękujemy: nauczycielom, wychowawcom, uczniom za liczny udział .

Koordynator akcji:

Klub Historyczny