Laboratorium przyszłości - zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe 1/01/2022 dotyczące zakupu sprzętu szkolnej infrastruktury realizowanego w ramach programu Laboratorium przyszłości.

I. Zamawiający

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. DRA PAWŁA SOCHY

W BOLESŁAWIU

Bolesław 95,

33-220 Bolesław

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt dla szkoły w ramach realizacji programu Laboratorium przyszłości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

III. Dokumentacja dotycząca zamówienia:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1