„Moja ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej”

Dnia 20maja 2022 roku rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej”. Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna. Uczniowie wykonali prace plastyczne ilustrujące dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej,

Celem konkursu było:

  • upowszechnianie wśród dzieci utworów Marii Konopnickiej,
  • rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
  • promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości dzieci,
  • rozwijanie zainteresowań, kreatywności i umiejętności plastycznych.

Oceny prac konkursowych dokonała komisja. Nagrody książkowe i dyplomy przyznano
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I –IV i V – VIII.

Dnia 23 maja 2022 r., w 180 rocznicę urodzin Marii Konopnickiej, laureaci konkursuodebrali z rąk dyrektora szkoły nagrody książkowe i dyplomy.


                                                         Laureaci konkursu

klasy I – IV

I miejsce –Filip Czupryna - klasa I

                   Julia Senczyszyn - klasa IV

II miejsce - Zofia Gądek – klasa I

                   Roksana Ząbek – klasa II

III miejsce –Lena Buzon – klasa I

                    Faustyna Bogacz – klasa III

Marcin Złotnik – klasa III.

klasy V – VIII

I miejsce –Zuzanna Kaczówka – klasa V

                  Vanessa Woźniak – klasa VI

II miejsce –Zuzanna Gil – klasa V

                  Magdalena Złotnik – klasa V

III miejsce – Oliwier Potok – klasa V