Projekt Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

„MIEĆ WYOBRAŹNIĘ  MIŁOSIERDZIA”

Nasi gimnazjaliści już od 8 lat uczestniczą w projekcie charytatywnym „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia i nieśli pomoc ludziom potrzebującym”.

Cele projektu:

- uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi

- przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących

- ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II

Dzięki pracy w wolontariacie nasza młodzież nabywa doświadczenia, które kształtują jej samodzielność, współodpowiedzialność oraz pozwalają na wykształcenie odpowiedzialności za innych w realizacji podejmowanych prac. Nasza grupa charytatywna liczy 20 uczniów. „Bądźmy światłem dla innych” to słowa, które przyświecają wolontariuszom podczas realizacji projektu w bieżącym roku szkolnym.

Działania, które podejmowaliśmy w ramach realizacji projektu to:

 • otoczyliśmy opieką 8 osób z terenu Gminy Bolesław
 • przeprowadziliśmy loterię fantową pod hasłem „Sprawmy Radość Innym”
 • dwukrotnie w ciągu roku przeprowadzamy zbiórkę surowców wtórnych, a zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczamy na zakup upominków dla naszych podopiecznych z okazji świąt, urodzin czy imienin
 • przez cały rok zbieramy nakrętki, a zgromadzone pieniądze przekazujemy rodzinie chłopca chorego na mukowiscydozę
 • zorganizowaliśmy „zdrowe, kolorowe śniadanie” dla wszystkich uczniów naszego gimnazjum
 • z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowujemy paczki dla naszych podopiecznych z terenu Gminy Bolesław, upominki dla Pensjonariuszy Domu Radosnej Starości oraz dzieci z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupieninie
 • uczestniczymy w akcji Góra Grosza z której dochód jest przeznaczony na budowę i wyposażenie Rodzinnych Domów Dziecka
 • wspieramy Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” rozprowadzając cegiełki
 • w miarę naszych możliwości wspieramy rodzinę chłopca z nieuleczalną chorobą genetyczną
 • zbieramy pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • włączyliśmy się w akcję „Szlachetna Paczka”
 • w czasie wakacji odwiedzamy dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupieninie (przygotowujemy dla nich różne gry, zabawy, tańce, pieczemy ciasto oraz kupujemy słodycze)
 • zakupiliśmy podręczniki do nauki języka obcego uczennicy mającej trudną sytuację finansową
 • fundowaliśmy nagrody dla uczniów biorących udział w projekcie „Żyj smacznie i zdrowo”
 • pomagamy zaadoptowanej na odległość rodzinie z Republiki Środkowoafrykańskiej Marinie i jej dzieciom

Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się odpowiedzieć czynem na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II byśmy dawali świadectwo miłosierdzia i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Uczestnicząc w projekcie nauczyliśmy się wrażliwości na potrzeby innych ludzi, zawarliśmy nowe przyjaźnie z ludźmi potrzebującymi pomocy, chorymi, niepełnosprawnymi, uświadomiliśmy sobie, że cierpienie jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Zrozumieliśmy, że ofiarując siebie, swoje ręce i czas otrzymujemy coś najpiękniejszego – radość i szczęście malujące się na twarzach tych, którym pomagaliśmy i z którymi spędzaliśmy wolne chwile.

                                                                              

                               Opiekunowie projektu: mgr Lidia Dąbroś, mgr Mirosława Kopeć