Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy Zespole Szkół w Bolesławiu

  Najważniejszym celem działania klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy Zespole Szkół w Bolesławiu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie działalności Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II wojny światowej i w okresie zniewolenia komunistycznego, dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie. Zadaniem klubu jest także krzewienie świadomości narodowej i patriotycznej oraz kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii i tradycji naszego regionu, opieka nad miejscami Pamięci Narodowej.
Inauguracja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej miała miejsce 15 marca 2015 roku, na uroczystość przybyli: prezes honorowy ŚZŻAK Okręgu Tarnów pułkownik Zdzisław Baszak, prezes ŚZŻAK Ryszard Żądło, Wójt Gminy Bolesław inż. Kazimierz Olearczyk, przewodniczący Rady Gminy Michał Ząbek , Przewodnicząca Rady Powiatu - Barbara Pobiegło, V-ce przewodniczący Rady Powiatu - Józef Misiaszek, przewodniczący Komisji Oświaty - Marek Kaczówka, przedstawiciele Koła ZŚŻAK w Bolesławiu, Dyrektorzy Zespołu Szkół w Bolesławiu, nauczyciele, uczniowie. Inaugurację Klubu rozpoczęła msza święta w Kościele Parafialnym w Bolesławiu odprawiona przez proboszcza parafii prałata Józefa Radłowskiego. Po mszy świętej złożono wiązanki i zapalono znicze przy pomniku Ignacego Łazarza - żołnierza AK na cmentarzu parafialnym. W budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu nastąpiło oficjalne przyjęcie członków do Klubu.